Deprecated: Creation of dynamic property App\Service\Router\Route::$name is deprecated in /home/rajmundwlogv/ftp/_wizytowka_/src/Service/Router/Route.php on line 12

Warning: http_response_code(): Cannot set response code - headers already sent (output started at /home/rajmundwlogv/ftp/_wizytowka_/src/Service/Router/Route.php:12) in /home/rajmundwlogv/ftp/_wizytowka_/src/Response/Response.php on line 73
AUTOMATYKA R.W.

AUTOMATYKA R.W.


Automatyka, pomiary, diagnostyka to bardzo szybko rozwijające się działy techniki. Wymagające dużej wiedzy, doświadczenia i pasji. Jesteśmy firmą inżynierską, nasz główny obszar działania to: • Układy sterowania i wizualizacji procesów technologicznych. • Programowanie sterowników PLC. • Modernizacje, uruchomienia maszyn i urządzeń. Współpracujemy z: Siemens, WAGO, Kelman, G&E i wiele innymi. Inżynierowie nasi zrealizowali z powodzeniem wiele wdrożeń systemów i układów automatyki w branżach: Cementowej Ceramicznej Energetyce Hutnictwie

Dane firmowe

Adres: Budowlanych 9 45-005 Opole

Tel: +48.602157729

NIP: 756-117-28-19

Adres korespondencyjny

AUTOMATYKA R.W.

Opolska 70

47-120 Zawadzkie, Żędowice

RODO

Automatyka Rajmund Włodarz ul. Opolska 70, 47-120 Żędowice informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – (dalej jako: RODO) nałożono na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Automatyka Rajmund Włodarz ul. Opolska 70, 47-120 Żędowice;  Tel. 602 157 729;                                                        E-mail: rajmund.wlodarz@automatyka-rw.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach: sprzedaży i dostawy zamówionego towaru; spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych; reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru; ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; marketingowych, w szczególności celem przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie; dokonywania płatności.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w ramach umów powierzenia są: operatorzy systemów informatycznych, podwykonawcy Administratora, firmy księgowe i/lub audytorskie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich dancy osobowych, wniesienia skargi do organu nadrzędnego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Formularz kontaktowy

  ____   ____  ___   ____ 
 / __ \  / __ \ |__ \  / __ \ 
 | | | | | | | |  ) | | | | |
 | | | | | | | |  / / | | | |
 | |__| | | |__| | / /_ | |__| |
 \____/  \___\_\ |____| \___\_\